Przebudowa ulicy Noteckiej w Nakle

25 maja 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy  Nakło nad Notecią podpisał umowę o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090838C – ulica Notecka  od km 0+004,20 do 0+170 w Nakle nad Notecią”. 

Zadanie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 320 708,00 zł, co stanowi 60% wartości zadnia. W ramach realizacji inwestycji zostanie zmieniona nawierzchnia na ok. 160 mb drogi, a także zostanie wykonany chodnik po prawej stronie drogi. 

Wykonawcą zadania jest firma Zakład Ogólnobudowlanych i Robót Drogowych JARBET Krzysztof Kowalczuk z Nakła nad Notecią.

Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prace budowlane rozpoczną się w lipcu 2023 r., a planowany termin zakończenia robót to listopad 2023 r.

Logotypy