Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 2014-2020

Tablica informacyjna

W dniu 28.04.2022 r. na Przystani w Nakle nad Notecią Gmina Nakło nad Notecią podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę o dofinansowanie na operację w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020, z wyłączeniem projektów grantowych, dla zadania pn. „Oczyszczenie stawu oraz terenu przyległego w Olszewce na działce ewidencyjnej nr 179”.

Dnia 09.08.2022 r. dokonano odbioru końcowego niniejszego zadania. Wykonawcą zadania była Gminna Spółka Wodna z siedzibą w Nakle nad Notecią. Prace przy zbiorniku polegały na: wykarczowaniu krzaków w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej stawu, oczyszczeniu brzegów stawu z roślinności, usunięciu roślinności wodnej (trzcina), usunięciu nieczystości oraz gałęzi ze stawu, zabezpieczeniu brzegów stawu kiszką faszynową oraz obsianiu trawą terenów przyległych do stawu. 

Koszt wykonanych robót wyniósł 32 842,05 zł, natomiast wartość dofinansowania wyniosła 23 698,00 zł.
 

logotypy