Przebudowa dróg gminnych: ul. Kasztanowej (090353C), ul. Krokusowej (090352C) i ul. Fiołkowej (090352C) w Występie

Gmina Nakło nad Notecią jest beneficjentem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach środków pochodzących z Państwowego Funduszu Celowego.

W ramach tego instrumentu finansowego, Gmina Nakło nad Notecią zrealizowała projekt pn.: „Przebudowa dróg gminnych: ul. Kasztanowej (090353C) od km 0+000,00 do km 0+464,90 , ul. Krokusowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+316,10 i ul. Fiołkowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+302,50 w Występie”

Zadanie w swoim zakresie obejmowało wykonanie jezdni na ulicy Kasztanowej o szerokości 6,00 m i powierzchni 2.810,00 m2 z betonu asfaltowego, zjazdy, ciągi piesze wraz z  elementami bezpieczeństwa ruchu, natomiast ulice Krokusowa i Fiołkowa – wykonane zostały jako pieszo jezdnie. Ulice te mają szerokość 6,00 m i nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.

Roboty budowlane na wszystkich ulicach obejmowały również wykonanie kanalizacji deszczowej.

Klasa techniczna wykonanych dróg to „D” (droga dojazdowa).

Roboty drogowe zostały odebrane w dniu 22.09.2020 r.

Wykonawcą zadania była firma P.H.U. Rafał Szymczak z Nakła nad Notecią.

Nadzór nad zadaniem prowadziła firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak z Klawkowa gm. Chojnice.

Umowna wartość zadania wynosi: 2 875 789,83 zł

Wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi: 1 381 062,00 zł.

FotoFoto2Tablica informacyjnaTablica informacyjna