BEZPŁATNY PARKING PARK AND RIDE W NAKLE

 Przypominamy o możliwości bezpłatnego korzystania z parkingu „Park and Ride” przy ul. Nowej w Nakle nad Notecią.

Na terenie obiektu znajduje się:

  • 176 miejsc postojowych,
  • 17 miejsc postojowych dla niepełnosprawnych,
  • stacja Nakielskiego Roweru Miejskiego.

Dzięki korzystaniu z inwestycji przyczynisz się do:

  • poprawy poziomu i jakości życia lokalnej społeczności poprzez ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeń do środowiska, 
  • zmniejszenia zatłoczenia miast regionu,
  • zwiększenia bezpieczeństwa publicznego.

Możesz skorzystać z parkingu np. na rzecz transportu zbiorowego m.in. z: PKP, PKS lub innych przewoźników.


Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych z ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 

logotypy