INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W związku z Komunikatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii informujemy, że na mocy art. 5 ust. 1 pkt 6 Ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców dane dotyczące adresu muszą być zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT).  

Mając na uwadze te zapisy Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią informuje, że wniosek papierowy w zakresie danych adresowych (m.in. adresu głównego miejsca wykonywania działalności, dodatkowych miejsc oraz adresu do doręczeń) powinien być zgodny z TERYT. Wniosek niezgodny z TERYT można będzie uznać za niepoprawny. 

W celu wyszukania poprawnego adresu zalecamy korzystanie z wyszukiwarki.