Dla osób o specjalnych potrzebach

W dniu 25 października w nakielskim ratuszu podpisano umowę na wykonanie zadania mającego służyć osobom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ze strony gminy swój podpis na dokumencie złożył z-ca burmistrza Krzysztof Błoński, przy kontrasygnacie skarbnika Jarosława Kiecy. Z drugiej strony wyłoniona w przetargu firma Mateusz Beszczyński z Margonina. Inwestycja dotyczy poprawy dostępności szkół w Nakle nad Notecią dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim. Roboty powinny zakończyć się 15 lutego 2024 r. Ich wartość to 1 197 288,08 zł brutto, z gwarancją na wykonanie 72 miesiące. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia będzie to 84,51%.

Zakres zadania jest dość szeroki. W ZSP nr 3  zostanie ułożona wykładzina PCV z pasami kontrastowymi w ciągach komunikacyjnych o pow. 202 m kw. W ZSP nr 4 zostanie zmodernizowana toaleta na parterze obiektu z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściach do budynku zostaną ułożone płytki akustyczne dla osób niewidomych i niedowidzących oraz zamontowane ułatwienia przekraczania przejść dla osób na wózkach inwalidzkich.
 

Osoby uczestniczące w podpisaniu umowy

 

fot. Tomasz Rogacki